ยินดีต้อนรับสู่การทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าไปใช้บริการที่เคเอฟซี และขอขอบคุณที่คุณได้สละเวลาในการแบ่งปันความคิดเห็นในครั้งนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการบริการของเราต่อไปค่ะ/ครับ

กรุณาดูรายละเอียดจากใบเสร็จที่เข้าใช้บริการแล้วกรอกข้อมูลตามรายการดังต่อไปนี้

/ /

:

Receipt Image
 
 
Powered by smg Service Management Group