ยินดีต้อนรับสู่การทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการ KFC ความคิดเห็นและข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป

โปรดดูคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเคเอฟซีที่ลิงก์ด้านล่างของเว็บเพจ

กรุณาดูรายละเอียดจากใบเสร็จที่เข้าใช้บริการแล้วกรอกข้อมูลตามรายการดังต่อไปนี้

รหัสร้าน:

วันที่: / /

เวลา: :

หมายเลขออเดอร์:

Receipt Image
Powered by smg Service Management Group