Chào mừng đến với Chương trình khảo sát ý kiến Khách hàng của KFC. Chúng tôi rất trân trọng ý kiến đóng góp và thời gian của Bạn dành chương trình khảo sát ý kiến này.

Để bắt đầu, vui lòng điền các thông tin sau dựa theo hóa đơn mua hàng của bạn.

Số thứ tự của nhà hàng:

Ngày: / /

Giờ: :

Check Number:

Receipt Image
Powered by smg Service Management Group