Política de confidencialitat

Tant nosaltres com el nostre associat en tasques d'investigació, Service Management Group, Inc., valorem la vostra confidencialitat. Volem que participeu a la nostra enquesta en línia amb la seguretat de que la respectarem. Aquesta declaració de confidencialitat explica la nostra política de confidencialitat i és vàlida a partir de juliol del 2009.

Quina informació recollim

Per completar aquesta enquesta, el nostre associat en tasques d'investigació, Service Management Group, Inc., recollirà informació que pot incloure informació personal (com el vostre nom i adreça de correu electrònic) i informació de transaccions (com la informació d'un rebut d'una botiga), així com les respostes a l'enquesta en sí.

També recollim automàticament informació sobre el vostre ordinador (adreça IP i domini), el vostre navegador d'Internet i el vostre sistema operatiu (configuració del sistema) mitjançant eines estàndard de recollida de dades, com per exemple cookies, fars Web i registres de servidors Web.

No utilitzarem ni revelarem la vostra informació amb finalitats publicitàries. Ni nosaltres ni el nostre associat d'investigació ens posarem en contacte amb vostè, a menys que ho sol·liciteu de forma explícita o que el contacte sigui necessari per verificar la integritat del procés d'enquesta.

Ús de la vostra informació personal

En general, la informació que recollim la fem servir per:

  • Investigació,
  • Realització d'incentius, i
  • Altres finalitats quotidianes de l'empresa, com assistència al client, gestió d'integritat dels sondejos i gestió del lloc web.

Fem servir la informació recollida automàticament per a la gestió del lloc web, per garantir que les nostres enquestes funcionin correctament en tots els ordinadors i per ajudar-nos a detectar fraus o altres respostes inapropiades a l'enquesta. Fem servir la informació acumulada que no us identifica, ni identifica el vostre ordinador, per fer informes i anàlisis.

Revelació d'informació personal

No revelarem a ningú la vostra informació personal a menys que:

  • Tal revelació sigui necessària per a la realització d'un incentiu,
  • Sol·liciteu rebre una comunicació de seguiment o doneu el vostre consentiment per a tal revelació en altre sentit,
  • La revelació es durà a terme a un tercer que ens proporciona serveis (però els nostres proveïdors tenen prohibit fer servir la vostra informació personal per a finalitats pròpies),
  • La revelació és obligatòria per llei (com per exemple, en resposta a una citació judicial), o és necessària per impedir un frau, gestió d'integritat de l'enquesta, imposició de drets legals o similar, o bé
  • La revelació es du a terme en relació amb una transferència d'actius de la nostra empresa.

La participació en aquesta enquesta és voluntària. Si teniu algun problema amb les pràctiques de recollida d'informació, no completeu l'enquesta i poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça indicada a baix.

Seguretat de la informació

Hem implementat proteccions tècniques, físiques i administratives raonables per protegir la vostra informació personal contra accessos no autoritzats o pèrdues.

Transferències internacionals

Aquest lloc web opera als Estats Units. Si us trobeu fora dels Estats Units, tingueu present que la informació que ens proporcioneu pot ser transferida als Estats Units o altres països en els quals es trobi la nostra empresa. Utilitzarem mitjans raonables per protegir les dades personals que transferim a tots els llocs.

Canvis en la declaració de confidencialitat

Si duem a terme algun canvi a les nostres pràctiques en el futur, n'informarem en una declaració de confidencialitat actualitzada. Tanmateix, no aplicarem els canvis a la informació recollida amb anterioritat a menys que us ho notifiquem i us donem l'oportunitat d'esborrar-vos.

Preguntes

Si teniu alguna pregunta sobre aquesta declaració de confidencialitat o aquesta enquesta, poseu-vos en contacte amb: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108, Estats Units.