Beskyttelse af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger er meget vigtige for os og vores research-partner, Service Management Group, Inc. Vi ønsker, at du skal deltage i vores online-undersøgelse med fuld tillid til at dine personlige oplysninger bliver behandlet med fortrolighed. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger forklarer vores praksis for beskyttelse af personlige oplysninger online, og den har været gældende siden juli, 2009.

Oplysninger, vi indsamler

For at udføre denne undersøgelse vil vores researchpartner indsamle oplysninger som kan omfatte personlige oplysninger (f.eks. navn eller e-mail-adresse), transaktionsoplysninger (f.eks. oplysninger fra butikskvittering) samt dine undersøgelsessvar.

Vi indsamler automatisk oplysninger om din computer (IP-adresse og domæne), din internetbrowser og dit operativsystem (systemindstillinger) ved hjælp af standard dataindsamlingsværktøjer, f.eks. cookies, web beacons og webserver-logs.

Vi bruger ikke dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. Vi eller vores researchpartner kontakter dig ikke, medmindre du anmoder om kommunikation eller hvis kontakten er nødvendig for at bekræfte integriteten af undersøgelsesprocessen.

Brug af dine personlige oplysninger

Generelt set bruger vi de oplysninger, vi indsamler, til:

  • Research-formål,
  • Opfyldelse af incitamenter, og
  • Andre dagligdags forretningsformål, f.eks. kundeservice, administration af undersøgelsesintegritet samt webstedsadministration.

Vi bruger automatisk indsamlede oplysninger til webstedsadministration for at sikre, at vores undersøgelser fungerer korrekt på alle computere og for at opdage usande eller på anden måde upassende undersøgelsessvar. Vi bruger samlede oplysninger, der ikke identificerer dig eller din computer med henblik på rapportering og analyse.

Videregivelse af personlige oplysninger

Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger til nogen, medmindre:

  • Videregivelsen er nødvendig med henblik på opfyldelsen af et incitament,
  • Du anmoder om opfølgende kommunikation eller på anden måde udtrykker dit samtykke til videregivelsen,
  • Videregivelsen er til en tredjepart, som udfører serviceydelser for os - men vi forbyder vores leverandører af serviceydelser at bruge dine personlige oplysninger til deres egne formål,
  • Videregivelsen kræves af loven (f.eks. som svar på en stævning) eller er nødvendig for forebyggelse af bedrageri, administration af undersøgelsesintegritet, håndhævelse af lovmæssige rettigheder eller lignende formål, eller
  • Videregivelsen sker i forbindelse med en overførsel af aktiver fra vores virksomhed.

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig. Hvis du har betænkeligheder ved fremgangsmåderne for indsamling af oplysninger, skal du ikke fuldføre undersøgelsen, men kontakte os på adressen nedenfor.

Informationssikkerhed

Vi har taget rimelige tekniske, fysiske og administrative forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang til eller tab af dine personlige oplysninger.

Internationale overførsler

Dette websted drives i USA. Hvis du befinder dig uden for USA, skal du være opmærksom på, at de oplysninger, du overdrager til os, kan blive overført til USA eller andre land, hvor vores virksomhed befinder sig. Vi træffer rimelige forholdsregler for at beskytte de personlige data, vi overfører fra alle placeringer.

Ændringer af erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis vi foretager ændringer af vores praksis på et senere tidspunkt, posterer vi en opdateret erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Vi foretager ingen ændringer af tidligere indsamlede oplysninger, medmindre vi har underrettet dig og givet dig en mulighed for at melde fra.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du kontakte: SMG Privacy Office, 1737 McGee, Kansas City, MO, 64108.