Selamat datang ke Soal Selidik Kepuasan Pelanggan KFC. Kami amat menghargai maklum balas dan masa yang anda luangkan untuk melengkapkan soal selidik ini.

Untuk memulakannya, sila isikan maklumat berikut seperti yang tertera pada resit anda.

Nombor Outlet:

Tarikh: / /

Masa: :

Nombor Order:

Receipt Image
Powered by smg Service Management Group